Astrid Dumontet

Astrid Dumontet

Julie Faulques là nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa cho trẻ em từ năm 2003. Bà từng theo học Trường Nghệ thuật Trang trí ở Strasbourg.