Astrid Dumontet

Astrid Dumontet

Astrid Dumontet (1981) là tác giả viết truyện thiếu nhi, biên tập viên tự do và nhà báo người Pháp.