Astrid Desbordes

Astrid Desbordes

Astrid Desbordes nghiên cứu triết học và hiện đang giành thời gian của mình để viết và biên tập. Cô viết sách về triết học và tôn giáo cho người lớn và sách cho thiếu nhi.