Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (22/02/1788 – 21/09/1860) là một nhà triết học duy tâm người Đức

Ông theo học tại các trường đại học Gottingen và Berlin, với những thầy dạy là các triết gia lỗi lạc như Schelling, Fichte, Hegel… Tuy nhiên, ông đã sớm phản đối tư tưởng triết học của những vĩ nhân này, bằng sự phản bác gay gắt nhất. Ông xem cuộc đời con người là nỗi đau khổ triền miên và vĩnh viễn. Con người luôn cô đơn, và chìm đắm trong những ham muốn không bao giờ thỏa mãn hết. Chỉ có một lối thoát duy nhất là chịu đựng cái khổ đó, và chia sẻ nỗi khổ của người xung quanh, những người mà đang cùng họ chịu đựng mối đau thương nguyên thủy bao trùm cả cõi sống.

Quan điểm triết học của ông có ảnh hưởng của triết học Platon, Kant, và triết học Ấn Độ. Mặt khác, ông cũng đã để lại ảnh hưởng to lớn đối với nhiều danh nhân về sau như Friedrich Nietzsche, Wagner, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud… Tác phẩm quan trọng nhất của ông là "Thế giới như là ý chí và biểu tượng".