Araki Gen

Araki Gen

Araki Gen (1964) là một tiểu thuyết gia và nhà biên kịch người nhật bản. Araki Gen là tác giả của Thợ bánh Samurai.