Anthonye. Wolf

Anthonye. Wolf

Anthony E. Wolf là nhà tâm lý học lâm sàng. Ông điều hành một cơ sở tâm lý học lâm sàng tư nhân gần Springfield, Massachusetts trong nhiều thập kỷ. Anthony cũng là tác giả của một số cuốn sách, chủ yếu hướng tới các bậc cha mẹ trong việc giúp họ giải quyết những vấn đề họ có thể gặp phải đối với con mình.