Anthony Horowitz

Anthony Horowitz

Anthony John Horowitz (sinh ngày 5 tháng 4 năm 1955) là một tiểu thuyết gia và nhà biên kịch người Anh chuyên viết về truyện trinh thám. Ngoài ra, ông cũng có một số tác phẩm dành cho trẻ em và độc giả thanh niên như:Alex RiderThe Power of FiveThe Diamond Brothers.