Annie Sussel

Annie Sussel

Annie Sussel là một tác giả người Anh. Bà dạy tiếng Anh tại Lycée Condorcet (Paris) và đã xuất bản khoảng 40 tác phẩm, bao gồm Từ vựng tiếng Anh BLEDLe Vocabulaire de l'anglais (Hachette).