Annette M. Kim

Annette M. Kim

Annette M. Kim là Phó Giáo sư tại Trường Chính sách Công Sol Price. Cô cũng là Giám đốc của SLAB, phòng thí nghiệm phân tích không gian được thành lập nhằm nâng cao hình ảnh trực quan của khoa học xã hội cho dịch vụ công thông qua giảng dạy, nghiên cứu và sự tham gia của công chúng. Nghiên cứu của cô thử nghiệm các cách để khôi phục dữ liệu về các dân tộc và hiện tượng bị bỏ qua bằng cách kết hợp kiến ​​thức thực địa và nhân văn vào phân tích không gian. 

Sách của cô bao gồm: Sidewalk City: Re-Mapping Public Space in Ho Chi Minh City (2015); Learning to be Capitalists: Entrepreneurs in Vietnam’s Transition Economy (2008).