Anne Sophie Chilard 

Anne Sophie Chilard 

Anne-Sophie Chilard là nhà báo tại Bayard Jeunesse từ năm 1998. Cô là đồng tác giả của một số cuốn sách về hoạt động ngoại khoá và công thức nấu ăn dành cho giới trẻ. Ngoài ra cô cũng  xuất bản hai cuốn sách triết học tại Bayard Jeunesse: Đừng nghĩ những câu hỏi ngu ngốc Triết học dành cho trẻ 7-11 tuổi (tạm dịch)