Anne Roumanoff

Anne Roumanoff

Anne Roumanoff (25 tháng 9, 1965) là một nữ diễn viên hài và diễn viên người Pháp. Cô là tác giả của Tiền - Thư tuyệt mệnh Hạnh phúc là khi ta sánh đôi.