Anne Rooney

Anne Rooney

Anne Rooney sáng tác truyện cho trẻ em và sách phi hư cấu cho cả trẻ em và người lớn. Bà đã xuất bản hơn 150 cuốn sách. Bà yêu thích việc trình bày một câu chuyện hấp dẫn và phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ tiếp cận cho thanh thiếu niên. Việc viết sách phi hư cấu cho phép bà chia sẻ niềm đam mê sâu sắc về khoa học và lịch sử. Sách phi hư cấu cho người lớn của bà chủ yếu là về khoa học và triết học; sách phi hư cấu cho trẻ em bao gồm nhiều chủ đề khác nhau. 

Một số tác phẩm hư cấu gần đây bao gồm loạt sách "Vampire Dawn" (2012) dành cho thanh thiếu niên; sách phi hư cấu gần đây bao gồm "50 Amazing Things Kids Need to Know about Mathematics" (2011) dành cho trẻ em và "The Story of Philosophy" (2013) dành cho người lớn.

Anne đang mở rộng phạm vi của tác phẩm  của mình, bắt đầu viết cho trẻ em đã tự tin hơn về khả năng đọc, từ 8 tuổi trở lên. Bà đặc biệt thích viết những câu chuyện ma mị và hơi tối tăm, và kết hợp khoa học với hư cấu - mặc dù không nhất thiết là khoa học viễn tưởng. Bà viết blog "Hướng Dẫn Xuất Bản của Tác Giả Quậy" và rất sẵn lòng giúp những tác giả mới nổi tìm đường trong thế giới xuất bản, một sở thích phát triển từ trải nghiệm của bà khi nhận học bổng của RLF.

Trước khi chuyển sang viết sách toàn thời gian, Anne hoàn thành luận án tiến sĩ tại Trinity College, Cambridge, và dạy về văn học Anh và Pháp thời Trung cổ tại các trường đại học Cambridge và York. Bà dạy viết sáng tạo trong chương trình hè Pembroke-King's tại Cambridge.