Anne Lesterlin

Anne Lesterlin

Anne Lesterlin là một nhà báo khoa học, cô làm việc cho các tạp chí Wapiti, Wakou, les mots de l'nouvelles, và Planète Jeunes. Cô cũng là tác giả của nhiều cuốn sách dành cho trẻ em về động vật, bầu trời và không gian.