Annabel Savery

Annabel Savery

Annabel Savery là một tác giả và biên tập viên có kinh nghiệm trong việc viết sách cho trẻ em. Cô đam mê nghiên cứu về các chủ đề mới và khám phá những sự thú vị trong đó. Trong thời gian rảnh rỗi, cô yêu thích việc nướng bánh và đi dạo dọc bên bờ sông.