Anna Hancock

Anna Hancock

Anna Hancock là họa sĩ vẽ tranh minh hoạ người Anh. Anna thích khám phá những gì có thể xảy ra trên trang giấy, nơi bút chì có thể tự do chảy dài. Mặc dù đã làm minh hoạ nhiều năm, song bà vẫn cảm thấy thích thú khi nhìn những bản phác thảo bằng bút chì trong suốt quá trình bắt tay vào làm cho đến khi ra được sản phẩm cuối cùng.