Anna Funder

Anna Funder

Anna Funder (1966) là một tác giả người Úc. Các tác phẩm của Anna Funder nhận được nhiều lời khen ngợi và giải thưởng. Bà là cựu thành viên của Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức (DAAD), Hội đồng Nghệ thuật Úc, thành viên của Quỹ Viết văn NSW và Quỹ Rockefeller. 

Năm 2011, bà được bổ nhiệm vào Ban Văn học của Hội đồng Úc.