Anna Burns

Anna Burns

Anna Burns (sinh ngày 7 tháng 3 năm 1962) là một nhà văn Bắc Ireland. Tiểu thuyết Milkman (Người giao sữa) của bà đã giành giải Booker năm 2018 và nhiều giải thưởng văn học quan trọng khác, trong đó có Giải thưởng Văn học Quốc tế Dublin năm 2020.