Anke Rega

Anke Rega

Anke là một nghệ sĩ minh họa sống và làm việc tại Berlin,.

Anke là một người yêu thích màu sắc và thích tạo ra các minh hoạ nhẹ nhàng và đầy sáng tạo. 

Cô chủ yếu làm việc với màu nước, màu bột hoặc bút màu, sau đó chỉnh sửa bằng công nghệ số..