Andy Weir

Andy Weir

Andy Weir, hiện anh đang sống ở California, từng là kỹ sư phần mềm trong vòng hai thập kỷ cho đến khi anh thành công với cuốn tiểu thuyết "The Martian", cho phép anh thực hiện ước mơ viết lách toàn thời gian.

Andy là một người đam mê không gian và các chủ đề như vật lý tương đối tính, cơ học quỹ đạo, lịch sử của những chuyến bay vào vũ trụ có người lái.