Andy Stanton

Andy Stanton

Andy Stanton sống ở North Londo, là một nhà văn thiếu nhi người Anh. Anh nổi tiếng với bộ truyện Mr Gum (do David Tazzyman minh họa). Bộ truyện là một đóng góp quý báu cho văn học thiếu nhi. Phong cách viết của Stanton chịu ảnh hưởng lớn từ Roald Dahl và Enid Blyton.