Andrew Shaffer

Andrew Shaffer

Andrew Shaffer là tác giả người Mỹ, hiện sống ở Portland, Oregon. Ông có nhiều tác phẩm phi hư cấu, hài hước bán chạy trên New York Times như How to Survive a Sharknado and Other Unnatural Disasters và tác phẩm giễu nhại mang tên Fifty Shames of Earl Grey.