Andrea Erne

Andrea Erne

Andrea Erne sinh năm 1958 tại Stuttgart, Đức. Bà học ngôn ngữ Đức, chính trị và nghiên cứu văn hóa. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là biên tập viên cho một tờ nhật báo. Sau đó, bà chuyển đến một nhà xuất bản sách dành cho trẻ em và sau đó bắt đầu làm việc tự do với tư cách là biên tập viên và tác giả cho các nhà xuất bản sách và báo.