Alicia Healey

Alicia Healey

Alicia Healey lấy bằng thạc sĩ Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học St. Andrews. Cô từng là thị nữ hoàng gia tại điện Buckingham trong bốn năm. Cô cũng từng là người chăm sóc tủ quần áo và tháp tùng các phu nhân Ả Rập Xê Út đi khắp thế giới.