Alexandra Cowell

Alexandra Cowell

Alexandra Cowell có Văn bằng Đại học trong linh vực Hội họa và đã xuất bản hàng trăm mẫu thiết kế cũng như các bức tranh, bức họa cho các tạp chí và các cuốn sách tô màu sáng tạo.