Alex Gino

Alex Gino

Alex Gino là tác gỉa viết sách thiếu nhi người Mỹ. Cuốn sách đầu tay của Gino, Melissa, đã đoạt Giải thưởng Sách Stonewall năm 2016 cũng như Giải thưởng Văn học Lambda năm 2016 ở hạng mục Trẻ em/Thanh niên LGBT.