Aleix Cabrera

Aleix Cabrera

Aleix Cabrera là hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ. Các tác phẩm của anh mang tính giáo dục và giải trí cho trẻ em.