Albert Camus

Albert Camus

Albert Camus (1913-1960) sinh ra tại Mondovi, thuộc vùng Constantinois, miền Ðông Algérie. Ông là nhà văn, triết gia, nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp, đại diện tiêu biểu nhất của chủ nghĩa hiện sinh.. Ông là tác giả của hai tiểu thuyết nổi tiếng Người xa lạ và Dịch hạch. Albert Camus được trao tặng Giải Nobel Văn học năm 1957 vì các sáng tác văn học của ông đã "đưa ra ánh sáng những vấn đề đặt ra cho lương tâm loài người ở thời đại chúng ta". Về triết học, ông được biết đến vì những đóng góp cho chủ nghĩa phi lý. Mặc dù cũng được coi là một nhà triết học hiện sinh, nhưng ông thường bác bỏ điều này trong suốt cuộc đời mình.