Alan Lightman

Alan Lightman

Nhà vật lý, nhà văn, doanh nhân xã hội Mỹ. Ông hiện đang làm việc tại đại học Harvard và Viện công nghệ Massachusetts. Ông là tác giả cuốn sách "Những giấc mơ của Einstein".