Alan Jacobs

Alan Jacobs

Alan Jacobs (sinh năm 1958) là một học giả về văn học Anh và là nhà phê bình văn học. Ông là giáo sư xuất sắc về nhân văn trong chương trình danh dự của Đại học Baylor.