Alain M. Bergeron

Alain M. Bergeron

Alain M. Bergeron là một nhà văn và nhà báo người Quebec sinh ngày 24 tháng 9 năm 1957. Ông viết cho nhiều nhóm tuổi khác nhau và xuất bản từ 15 đến 20 đầu sách mỗi năm.