Alain de Botton

Alain de Botton

Alain de Botton, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1969, là một tác giả và diễn giả người Anh gốc Thụy Sĩ. Sách của ông thảo luận về nhiều chủ đề đương đại khác nhau, nhấn mạnh sự liên quan của triết học với cuộc sống hàng ngày. Ông xuất bản cuốn sách “Essays in Love “ vào năm 1993 và bán được hai triệu bản. Các cuốn sách bán chạy khác của ông bao gồm: How Proust Can Change Your Life (1997), Status Anxiety (2004), and The Architecture of Happiness (2006).