Alain Boyer

Alain Boyer

Alain Boyer (20 tháng 4, 1954) là nhà Triết học người Pháp. Ông là cựu sinh viên trường École Normale Supérieure ở Paris từ năm 1974 đến năm 1978, ông đứng thứ ba tổng kết triết học năm 1977, sau đó lần lượt được bổ nhiệm vào Đại học Blaise-Pascal của Clermont-Ferrand, Đại học Caen và Sorbonne. Từ năm 1982 đến năm 1999, ông là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Nhận thức luận Ứng dụng của École Polytechnique (CREA).