Agnès Besson

Agnès Besson

Agnès Besson là cựu giám đốc biên tập sách cho giới trẻ. Hiện cô đang làm việc trực tiếp với trẻ nhỏ.