Adrienne Barman

Adrienne Barman

Adrienne Barman (1979) là họa sĩ minh họa người Thuỵ Sĩ. Cô học đồ họa ở Tessin và từng lọt vào chung kết nhiều lần trong Giải thưởng Thiết kế Châu Âu. Cô từng làm việc với tờ báo độc lập Le Courrier và vẽ minh họa cho một số cuốn sách và truyện tranh dành cho trẻ em.