Adele Lang

Adele Lang

Adele Lang sinh ra ở London. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người viết quảng cáo, rồi chuyển sang viết kịch bản truyền hình (ở Úc), người phụ trách chuyên mục tạp chí, người viết bài báo và cuối cùng là một nhà văn. Hiện Adele là người phụ trách chuyên mục chiêm tinh cho Marie Claire.