Adam Gray

Adam Gray

Adam Gray có kinh nghiệm làm việc cả đời trong lĩnh vực marketing số và đã dành hơn một thập kỷ để tập trung hoàn toàn vào marketing trên mạng xã hội. Ông là một trong những người sáng lập Hiệp hội Lãnh đạo Kỹ thuật số và trước đây là Giám đốc Truyền thông Xã hội Khách hàng (EMEA) của Oracle.