A. G. Riddle

A. G. Riddle

A. G. Riddle lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ (Boiling Springs, North Carolina) và tốt nghiệp trường UNC-Chapel Hill. Trong năm thứ hai đại học, anh thành lập công ty đầu tiên với một người bạn thời thơ ấu. Anh hiện đang sống ở Florida với vợ.

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh, "The Atlantis Gene", là cuốn sách đầu tiên trong "The Origin Mystery", bộ ba đã bán được một triệu bản ở Mỹ, được dịch sang 19 thứ tiếng.