A. A. Milne

A. A. Milne

A. A. Milne có tên đầy đủ là Alan Alexander Milne (18/01/1882 - 31/01/1956) là một nhà văn, nhà thơ và nhà viết kịch nổi tiếng người Anh. Ông là “cha đẻ” của các câu chuyện về Winnie-the-Pooh và những người bạn - các tác phẩm làm hàng triệu trẻ em và người lớn trên thế giới đều yêu mến kể từ khi ra mắt cho đến nay.