Thuận

Thuận tên thật là Đoàn Ánh Thuận. Sinh năm 1967. Hiện định cư tại Pháp. Tốt nghiệp khoa Anh ngữ ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Pyatigorsk (Liên bang Nga) năm 1991, làm cao học văn học Anh cổ điển tại Đại học Paris 7 (1991-1992) và cao học văn học Nga đương đại tại ĐH Sorbonne (1992-1993).
Các tác phẩm đã xuất bản:
 
Tác phẩm viết:
 
- Tiểu thuyết Made in Vietnam, nhà xuất bản Văn Mới, California, 2002
 
- Tiểu thuyết Chinatown, nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005
 
- Tiểu thuyết Paris 11 tháng 8, nhà xuất bản Đà Nẵng, 2006
 
- Tiểu thuyết T mất tích, nhà xuất bản Văn học, 2007
 
- Tiểu thuyết VânVy, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2008
 
- Tiểu thuyết Chinatown, Đoàn Cầm Thi dịch, nhà xuất bản Seuil, 2009
 
Tác phẩm dịch:
 
Xạ thủ nằm bắn, nhà xuất bản Văn học, 2007
 
Ba gã cần khử, nhà xuất bản Văn học, 2008
 

Chia sẻ: