Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Rysa Walker
  Dịch giả: Trung Tín
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 365
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-06-2016
 • Tác giả: Takuji Ichikawa
  Dịch giả: Mai Khanh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 188
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-06-2016
 • Tác giả: Carlos Fuentes
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 94
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-06-2016
 • Tác giả: David Walliams
  Dịch giả: Trung Hiếu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 245
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-06-2016
 • Tác giả: Đàm Hà Phú
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 148
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-06-2016
 • Tác giả: Park Hee Jung
  Dịch giả: Nguyễn Thu Thủy
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 188
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-06-2016

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.