Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Kahlil Gibran
  Dịch giả: Châu Diên
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2016
 • Tác giả: Nhain.vn
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 135
  Kích thước: 15.5 x 21 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2016
 • Tác giả: Sarah Andersen
  Dịch giả: Mô Chi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 111
  Kích thước: 15 x 20 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2016
 • Tác giả: David Benioff
  Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 385
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 247
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Tác giả: Ms. Cat
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 90
  Kích thước: 23 x 17 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.