Nguyễn Ngọc Khánh Chi

Nguyễn Ngọc Khánh Chi sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh tốt nghiệp Thạc sĩ MBA (Trường Quản lý CFVG, 2014) và Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (Trường Kinh doanh EM Strasbourg, 2015).
Thời gian ở Strasbourg - thủ phủ của thánh địa rượu vang trắng thế giới Alsace, Pháp, tác giả đã nghiên cứu, tìm hiểu về rượu vang để viết cuốn sách này.
 
 

Chia sẻ: