Marc Jimenez

Marc Jimenez là một nhà triết học người Pháp, nhà Đức học và là giáo sư giảng dạy về Mỹ học tại Khoa nghệ thuật tạo hình và khoa học nghệ thuật của Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nơi ông đồng thời điều hành Trung tâm nghiên cứu Mỹ học lý thuyết và ứng dụng. Jimenez là thành viên của Hiệp hội Mỹ học Pháp và giám đốc “Tuyển tập Mỹ học” của nhà xuất bản Klincksieck.
  •  
 

Chia sẻ: