Isabelle Filliozat

Isabelle Filliozat là nhà tâm lý học có 30 năm kinh nghiệm với hướng nghiên cứu riêng độc đáo. Sách của bà viết về trí tuệ xúc cảm, làm thế nào để sống hòa hợp với bản thân, những người xung quanh và cách nuôi dạy con tích cực. Bà làm việc chủ yếu với đối tượng trẻ nhỏ.

Chia sẻ: