Inrasara

Phú Trạm Inrasara sinh năm 1957 tại làng Chăm Chakleng - Mỹ Nghiệp, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận.
Ông là nhà thơ, tác giả truyện ngắn, tiểu thuyết, viết nghiên cứu, phê bình. Inrasara là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn học - nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Ông từng được giải thưởng CHCPI - Sorbonne (Pháp), giải thưởng của Ban văn học dân tộc - Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng của hội Văn học - Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Chân dung cát cuốn tiểu thuyết của Inrasara.
 
 

Chia sẻ: