Huỳnh Trọng Khang

Huỳnh Trọng Khang sinh năm 1994 ở Núi Sam, An Giang. Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp Hồ Chí Minh năm 2016. Tiểu thuyết đầu tay Mộ phần tuổi trẻ hoàn thành năm 2014 khi tác giả tròn 20 tuổi. Huỳnh Trọng Khang vẫn đang tiếp tục thử sức không ngừng ở các thể loại khác như truyện ngắn, thơ với tham vọng trở thành một gương mặt văn chương mới.
  •  
 

Chia sẻ: