Anna Rice

Anne Rice (4/10/1941) sinh ra và lớn lên ở New Orleans, Louisiana. Bà sống chủ yếu ở California, nhưng New Orleans vẫn là quê nhà đích thực và được lấy làm bối cảnh cho rất nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của bà. Anne Rice là tác giả của hơn 30 cuốn tiểu thuyết.
  •  
 

Chia sẻ: