Alain de Botton

Alain de Botton sinh năm 1969 tại Zurich, Thụy Sĩ, hiện nay sống ở London. Ông là tác giả của nhiều tiểu luận và được gọi là tác giả của một “triết học về cuộc sống thường ngày”. Các chủ đề của ông có thể là: tình yêu, du lịch, kiến trúc hay văn chương. Các tác phẩm của ông từng trở thành best-seller tại hơn 30 nước.

Một số tác phẩm tiêu biểu của Alain de Botton: Luận về yêuThe News: A User’s ManualHow to Think More about SexStatus AnxietyThe Art of TravelHow Proust Can Change Your Life.

 

Chia sẻ: