Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Gustave Flaubert
  Dịch giả: Lê Hồng Sâm - Phùng Ngọc Kiên
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 154
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-11-2015
 • Tác giả: Vũ Lập Nhật
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 325
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-11-2015
 • Tác giả: Cathy Hopkins
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 301
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-11-2015
 • Tác giả: Park Hyun Jin
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 48
  Kích thước: 20.5 x 28 cm
  Ngày phát hành: 23-11-2015
 • Tác giả: Park Hyun Jin
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 88
  Kích thước: 20.5 x 28 cm
  Ngày phát hành: 23-11-2015
 • Tác giả: Aziz Nesin
  Dịch giả: Thái Hà - Đinh Mẫn
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 205
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-11-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.