Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Thế Lữ
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 190
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-02-2016
 • Tác giả: Louis Sachar
  Dịch giả: Nguyên Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 235
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-01-2016
 • Tác giả: David Baldacci
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 411
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2016
 • Tác giả: Chon Kye Young
  Dịch giả: Hà Thu
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 263
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2016
 • Tác giả: Samantha Shannon
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 123.000 VND
  Số trang: 509
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2016
 • Tác giả: Tào Quất Tử
  Dịch giả: Trịnh Thanh Hà
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 287
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2016

Trang

Sách sắp xuất bản

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.