Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Pierre Lemaitre
  Dịch giả: Cao Việt Dũng
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-05-2015
 • Tác giả: Dan Smith
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 280
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 18-05-2015
 • Tác giả: Antoine Audouard
  Dịch giả: Phạm Thanh Vân; Đỗ Thị Minh Nguyệt
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 370
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-05-2015
 • Tác giả: Bách Dương
  Dịch giả: Châu Hải Đường
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 445
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 04-05-2015
 • Tác giả: J. R. R. Tolkien
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Yến - Đặng Trần Việt
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 508
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-04-2015
 • Tác giả: J. R. R. Tolkien
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Yến - Đặng Trần Việt
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-04-2015

Trang

Bạn đọc viết

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.