Quy định và hình thức thanh toán cho hoạt động mua hàng online trên trang Facebook của Nhã Nam

Hiện tại, cửa hàng sách trên Facebook của Nhã Nam chỉ chấp nhận duy nhất hình thức thanh toán khi nhận hàng. (COD)

Các bước thực hiện thanh toán như sau:

-         Bước 1: Khách hàng đặt hàng;

-         Bước 2: Khách hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

-         Bước 3: Chủ cửa hàng xác nhận thông tin khách hàng;

-         Bước 4: Chủ cửa hàng chuyển hàng;

-         Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.

 

Chia sẻ: