Vũ Tuấn Anh

Sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành Kiến trúc nhưng Tuấn Anh lại rẽ ngang sang minh họa với một phong cách rất riêng. Anh từng vẽ nhiều bìa sách và cuốn sách tranh Ái Ui đau quá! do Nhã Nam phát hành. Tuấn Anh đặc biệt luôn nhớ lời chào hỏi và ra vào khép cửa nhẹ nhàng.
 
 

Chia sẻ: